(089) 534 00 50 hospicjum@hospicjum.artneo.pl

Darczyńcy

Hospicjum Domowe Caritas bardzo serdecznie dziękuje wszystkim ofiarodawcom, których otwarte serca i chęć czynienia dobra są nieocenione w niesieniu pomocy naszym podopiecznym. W sposób szczególny chcemy podziękować Państwu Marii i Wilhelmowi Jabłońskim, którzy przekazali na ofiarę na rzecz naszego Hospicjum Domowego. Składamy wyrazy wdzięczności za ten dar i życzymy Państwu odnalezienia wielu jeszcze pokładów dobra w służbie drugiemu człowiekowi.

Bardzo serdecznie dziękujemy ks. prał. Andrzejowi Pluta Proboszczowi Parafii pw. Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Olsztynie za wypożyczenie namiotu na inaugurację akcji „ Pola Nadziei”. Okazana pomoc była bardzo potrzebna ze względu na realizację wydarzenia na wolnej przestrzeni. Namiot zabezpieczał uczestników przed deszczem i zimnem, dzięki przychylności dzieci i młodzież mogła mimo złych warunków pogodowych być obecna na Eucharystii i innych punktach programu inauguracji.

Hospicjum Domowe Caritas serdecznie dziękuje wszystkim, którzy wspierali akcję Pola Nadziei w formie datków pieniężnych podczas zbiórek trwających w Centrach Handlowych w Olsztynie w terminach 3-4.10. Wszystkie środki pozyskane podczas kwestowania przeznaczymy na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla pacjentów Hospicjum.

Serdecznie dziękujemy także tym z Państwa, którzy przekazują swoją pomoc za sprawą wpłat na nasze konto, tak stałych jak i jednorazowych. Zachęcamy jednocześnie do wspierania naszej działalności również w formie rzeczowej w postaci środków czystości, środków pielęgnacyjnych, zabawek dla dzieci słodyczy itp.


Hospicjum Domowe Caritas w Olsztynie składa serdeczne podziękowanie Panu Bogusławowi Pieroźyńskiemu za bezinteresowny dar w postaci łóźka rehabilitacyjnego z materacem na łączną wartość 7 tys. zł. Cieszymy się że są wśród nas osoby życzliwe, którym los drugiego człowieka nie jest obojętny, taka ofiarność to ogromne wsparcie z którego skorzystają najbardziej potrzebujący pacjenci naszego Hospicjum.


Serdecznie dziękujemy Pani Alicji Kowalik, rodzinie i wszystkim obecnym na pogrzebie śp. Teofili Borkowskiej podczas którego, zamiast kwiatów, została zebrana ofiara na rzecz Hospicjum Stacjonarne dla Dzieci Caritas w wysokości 1697 zł. Składamy wyrazy głębokiego współczucia i uznania, że podczas tak bolesnego wydarzenia jakim jest pogrzeb bliskiej osoby znaleźliście Państwo w sobie iskierkę nadziei którą przekuliście w chęć pomocy innym.
Zastąpienie kwiatów datkami dla potrzebujących to szczególny przejaw miłości. Tym bardziej doceniamy bezinteresowność i odwagę w łamaniu konwenansów dla dobra bliźniego.
Zgodnie z Państwa życzeniem pieniądze zostaną przekazane na rzecz Hospicjum Stacjonarne dla Dzieci Caritas w Olsztynie.


5 lipca 2019 r.

Hospicjum Domowe Caritas składa serdeczne podziękowania pogrążonej w bólu rodzinie śp. Heleny Butkiewicz, pacjentki naszego Hospicjum, za przekazanie kwoty 1084,00 zł jako darowiznę zebraną zamiast kwiatów podczas pogrzebu.
Zastąpienie kwiatów datkami dla potrzebujących to szczególny przejaw miłości, tym bardziej doceniamy bezinteresowność i odwagę w łamaniu konwenansów dla dobra bliźniego.
"Wszystko, co wielkie w naszym świecie zdarza się dlatego, że ktoś robi więcej niż musi". ❤️
Kwotę przekazaną na rzecz hospicjum przeznaczymy na wyjazd grupy wsparcia osób pogrążonych w żałobie.