(089) 534 00 50 hospicjum@hospicjum.artneo.pl

Wolontariat

Wolontariat

Ważnym elementem działalności hospicjum stanowią wolontariusze – ludzie, którzy bezinteresownie służą pomocą drugiemu człowiekowi. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podaje, iż wolontariusz to „ osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w tejże ustawie.” (Art. 2 ust. 3)


Wolontariuszem może zostać każdy, niezależnie od wieku, jednak w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców.


Wolontariat w hospicjum może przybierać różne formy:

Rodzaj przydzielonych zadań zależy od kwalifikacji, predyspozycji oraz doświadczenia wolontariusza,

Jak zostać wolontariuszem w hospicjum ?


To proste! Należy zgłosić się do pani Elżbiety Dryja – psycholog koordynującego pracą wolontariuszy, która opowie o specyfice działań, wypełnić ankietę i przejść pomyślnie szkolenie.

Zgłoszenia można również przesyłać na adres e-mail hospicjum.

 

ANKIETA KANDYDATA NA WOLONTARUSZA