(089) 534 00 50 hospicjum@hospicjum.artneo.pl

O nas

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Hospicjum Domowe - Stacja Opieki Caritas powstało w 2001 roku, jako wydzielona jednostka Caritas Archidiecezji Warmiń„skiej. Hospicjum Domowe to zespóń ok. 30 osób pełnią…cych fachową posługę™ wobec cierpią…cych. Wś›ród nas Są tacy specjaliś›ci jak:

ekipa2

Najważniejszą jednak cechą… czł‚onków naszego zespoł‚u jest źyczliwość‡, serdeczność‡ i otwartość‡ na potrzeby cierpiących osób. Terenem pracy hospicjum jest powiat olsztyń„ski, a w przypadku dzieci i innych trudnych sytuacji (rozpatrywanych indywidualnie) inne miejscowości województwa warmińsko-mazurskiego. Od począ…tku naszej dział‚alnoś›ci usługi są… kontraktowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, dlatego nasi pacjenci nic nie pł‚acą…. Pomimo tak krótkiego okresu dział‚alnoś›ci udzieliliś›my wsparcia ponad 1200 pacjentom i ich rodzinom, a nasza posł‚uga został‚a uhonorowana w roku 2003 Nominacją… s. Weroniki Moś›cickiej - Kierownik Hospicjum do Nagrody Totus.

02

 

Śšwiadczona opieka jest dla pacjentów nieodpłatna. Hospicjum ma podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na następują…ce usł‚ugi:


OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA

Koncentruje nasze działania na medycznych, emocjonalnych i duchowych potrzebach nieuleczalnie chorych dzieci i osób dorosł‚ych w koń„cowym okresie ich życia. Pacjenci obję™ci naszą… opieką… mogą pozostać w swoich domach nawet w stanie zaawansowanej choroby, gdyż jest to najlepsze dla nich miejsce. My przyjeżdżamy aby zapewnić jak najlepszą… opiekę lekarsko - pielę™gniarską pacjentom oraz wspomóc ich rodziny. Ponadto pomocy i wsparcia udzielają… psycholog, pracownik socjalny, rehabilitant, kapelan i wolontariusze. Opieka ta respektuje życie i jest przeciwna eutanazji. Z drugiej strony uznając śmierć jako zjawisko naturalne, sprzeciwia się™ stosowaniu intensywnej, uporczywej terapii mają…cej na celu przedł‚użenie życia za wszelką cenę. Istotnym wymogiem opieki paliatywnej jest jej cią…gł‚ość‡ - stał‚a dostę™pność‡ 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę™.

OPIEKA NAD OSIEROCONYMI

Jest to opieka psychologiczna, socjalna i duchowa, ofiarowana osobom przeżywają…cym żal, żał‚obę™, z powodu utraty bliskiej osoby. W ramach tej opieki organizujemy m.in.:

corobimy

WYPOŻYCZALNA SPRZĘTU DLA PACJENTÓW

 

 

hospicjum perinatalne