(089) 534 00 50 hospicjum@hospicjum.artneo.pl

Dokumenty

Skierowanie do pielęgniarskiej długoterminowej opieki domowej

Skala Barthel

Zgoda pacjenta - pielęgniarska opieka długoterminowa domowa

Karta wizyt pielęgnioarska długoterminowa opieka domowa

Skierowanie do Hospicjum Domowego dla Dzieci

Karta wizyt w domu chorego

Skierowanie do poradni medycyny paliatywnej

Karta wizyt w domu chorego wentylowanego mechanicznie

Skierowanie do objęcia opieką przez zespół długoterminowej opieki domowej