(089) 534 00 50

Darczyńcy

Hospicjum Domowe Caritas bardzo serdecznie dziękuje wszystkim ofiarodawcom, których otwarte serca i chęć czynienia dobra są nieocenione w niesieniu pomocy naszym podopiecznym. W sposób szczególny chcemy podziękować Państwu Marii i Wilhelmowi Jabłońskim, którzy przekazali na ofiarę na rzecz naszego Hospicjum Domowego. Składamy wyrazy wdzięczności za ten dar i życzymy Państwu odnalezienia wielu jeszcze pokładów dobra w służbie drugiemu człowiekowi.

Bardzo serdecznie dziękujemy ks. prał. Andrzejowi Pluta Proboszczowi Parafii pw. Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Olsztynie za wypożyczenie namiotu na inaugurację akcji „ Pola Nadziei”. Okazana pomoc była bardzo potrzebna ze względu na realizację wydarzenia na wolnej przestrzeni. Namiot zabezpieczał uczestników przed deszczem i zimnem, dzięki przychylności dzieci i młodzież mogła mimo złych warunków pogodowych być obecna na Eucharystii i innych punktach programu inauguracji.

Hospicjum Domowe Caritas serdecznie dziękuje wszystkim, którzy wspierali akcję Pola Nadziei w formie datków pieniężnych podczas zbiórek trwających w Centrach Handlowych w Olsztynie w terminach 3-4.10. Wszystkie środki pozyskane podczas kwestowania przeznaczymy na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla pacjentów Hospicjum.

Serdecznie dziękujemy także tym z Państwa, którzy przekazują swoją pomoc za sprawą wpłat na nasze konto, tak stałych jak i jednorazowych. Zachęcamy jednocześnie do wspierania naszej działalności również w formie rzeczowej w postaci środków czystości, środków pielęgnacyjnych, zabawek dla dzieci słodyczy itp.


Hospicjum Domowe Caritas w Olsztynie składa serdeczne podzię™kowanie Panu Bogusł‚awowi Pieroźyń„skiemu za bezinteresowny dar w postaci ł‚óźka rehabilitacyjnego z materacem na łączną… wartość‡ 7 tys. zł‚. Cieszymy się™, że są w ś›ród nas osoby życzliwe, którym los drugiego człowieka nie jest obojętny, taka ofiarność‡ to ogromne wsparcie z którego skorzystają najbardziej potrzebujący pacjenci naszego Hospicjum.

plakat_polanadziei_1819.png