(089) 534 00 50 hospicjum@hospicjum.artneo.pl

Pola Nadziei 2018/2019

„Pola Nadziei” to ogólnopolska akcja edukacyjno–charytatywna na rzecz hospicjów. Jej symbolem jest kwiat żonkila – międzynarodowy symbol nadziei dla ludzi chorych
 i cierpiących. Żonkilowa cebulka zasadzona jesienią obumiera, aby wiosną rozkwitnąć jako piękny kwiat. Celem kampanii „Pola Nadziei” jest kształtowanie świadomości społecznej w zakresie opieki, jaką świadczy Hospicjum i edukacja , szczególnie dzieci i młodzieży, o roli drugiego człowieka wobec ciężko chorego oraz pozyskiwanie funduszy  na działalność hospicjów. Cele kampanii realizowane są m.in. poprze kwesty, marsze, festyny, spotkania edukacyjne z dziećmi i młodzieżą. Tematem wiodącym spotkań jest uwrażliwienie na sytuację i potrzeby, jakie mają osoby chore w okresie terminalnym choroby i ich rodziny oraz przybliżanie idei hospicyjnej i wolontariatu.

4 października2018r, w gościnnych progach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, odbyła się inauguracja XVI edycji akcji „Pola Nadziei”. Ponad 200 wolontariuszy przybyło do  Kościoła św. Franciszka z Asyżu, gdzie o godz 14:00 odbyła się uroczysta Msza Św, której przewodniczył ks.Paweł Zięba Dyrektor Caritas Archidiecezji Warmińskiej. Po Mszy Św. zasadziliśmy symboliczne „Pole Nadziei” przed kościołem. Następnym punktem programu było spotkanie wprowadzające w tematykę akcji, odbyło się ono w Auli Dietrichów na Wydziale Humanistycznym UW-M. Miłym akcentem podczas spotkania, był występ artystyczny zaprzyjaźnionego z naszym Hospicjum p. Daniela Rupińskiego. Na zakończenie przenieśliśmy się do Bufetu Akademickiego Centrum Konferencyjne na pyszne hamburgery.

W ramach akcji „Pola Nadziei”2018/2019 zostały ogłoszone następujące konkursy:

  1. konkurs dla przedszkoli i kl. I-V szkoły podstawowej – kalendarz „Hospicjum Caritas”, praca grupowa, technika dowolna.
  2.  konkurs dla kl. VI-VIII szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych – plakat „Pola Nadziei 2019/2020”, technika dowolna.

Prace konkursowe należy dostarczyć do siedziby Hospicjum, w terminie do końca kwietnia 2019 roku.

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019